Dar

Dar, podarek, podarunek, upominek, prezent to coś wartościowego dane komuś w prezencie; ofiarowane. Określenie wykorzystywane w opisie kultury darów przez Marcela Maussa odnoszące się do faktu istnienia prezentów o charakterze dóbr i usług obowiązkowych i wzajemnych. Przekazywanie darów jest silnie związane z uznawanymi w danej zbiorowości wartościami i relacjami moralnymi. Jednym z motywów dzielenia się darami jest dążenie do poprawy statusu społecznego.

Współcześnie analizy przekazywania darów prowadzi się głównie w odniesieniu do społeczeństw tradycyjnych, choć stanowią one istotną część wydatków konsumpcyjnych także w społeczeństwach nowoczesnych.

Dar to inaczej prezent – podarunek wręczany drugiej osobie przy różnych okazjach. Zwykle jest wręczany z okazji:

urodzin
imienin
Bożego Narodzenia
Wielkanocy
walentynek
ślubu
pierwszej komunii świętej
z okazji świąt innych religii np.:
z okazji muzułmańskich świąt jako Id al-Fitr i Id al-Adha
z okazji żydowskiego święta jako Chanuka
z okazji hinduskich świąt jako Diwali i Pongal
z okazji buddyjskiego święta jako Vesak
Czasem można go otrzymać bez okazji.

W powszechnej opinii, upowszechnionej przez reklamy, prezenty na Gwiazdkę wręcza mikołaj. Zgodnie z tradycją, prezenty daje się po wigilijnej kolacji.

Jeszcze w nowożytności królowie i magnaci obdarowywali poddanych prezentami. W domach bogatych mieszczan zwyczaj upowszechnił się w połowie XIX wieku. Od początku XX wieku prezenty stały się popularniejsze. Miały osobisty charakter. Praktyka ta była związana z prezentami dla dzieci od Świętego Mikołaja.

Następny Post

Dożynki

Dożynki, Święto Plonów, Wieńce to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. W czasach przedchrześcijańskich – etniczne święto słowiańskie, przypadające w okresie równonocy jesiennej (23 września). Współcześnie obchodzone zwykle w jedną z niedziel lub sobót sierpnia lub września po zakończeniu żniw. Zwyczaj ten, praktykowany przez […]
Święto Plonów