Tradycja

Tradycja to przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury (takich jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne), uznane przez daną zbiorowość za społecznie ważne dla jej współczesności i przyszłości. W ramach dziedziczenia jakiejś tradycji kolejne pokolenia mogą wprowadzać zmiany wynikające z aktualnych realiów, możliwości, własnych pomysłów oraz upodobań. Na całym świecie większość tradycji jest wiernie reprodukowana, darzona szacunkiem oraz dbałością o szczegóły.

Terminami najczęściej używanym w etnologii i antropologi kulturowej jest tradycja kulturowa, chłopska kultura tradycyjna, tradycyjne społeczeństwo, tradycyjna rodzina, tradycyjne obrzędy oraz tradycyjne narzędzia rolnicze. Wszystkie te terminy używane są w formie przymiotnikowej.

Rodzaje tradycji:
genetyczna – transmisja z generacji do generacji, z fazy do fazy kultury
społeczna – transmisja w linii horyzontalnej, uznane za tradycyjne elementy kultury z jednej grupy do drugiej
sytuacyjna – charakteryzująca się występowaniem zakłóceń w czasie funkcjonowania społeczeństwa i kultury. Może się pojawić w sytuacji, gdy człowiek przystosowuje się do nowych warunków, nie zawsze poprzez przekaz a pod wpływem warunków kształtujących swoje życie w sposób przypominający rozwiązanie z przeszłości
odtwarzana/rekonstruowana – stara
wynaleziona/wymyślona – nowa
mieszana – połączenie nowej ze starą.

Wyraz tradycja może występować w języku potocznym, jak również w konkretnych dziedzinach takich jak: antropologia, kulturoznawstwo, socjologia czy religioznawstwo jako termin fachowy. W języku powszechnie używanym znaczenie wyrazu tradycja oznacza obyczaje, zachowania, poglądy lub normy przejmowane od poprzednich pokoleń.

Następny Post

Zwyczaj

Zwyczaj to w języku popularnym określenie to funkcjonuje jako synonim słowa „obyczaj”, jednak w niektórych naukach terminom tym nadaje się różne znaczenie. Dla socjologa termin „zwyczaj” oznacza ustalony w zbiorowości sposób zachowania się, jego istnienie jest oparte na tradycji, ma charakter nieuświadomionego naśladownictwa tego, co robią inni członkowie. Zwyczaj różni […]