Krajoznawstwo

Krajoznawstwo to szeroko pojęty zbiór wszelkich wiadomości o danym kraju, a także gromadzenie wiadomości z zakresu geologii, meteorologii, świata roślinnego i zwierzęcego.

Jest rozumiane także jako ruch społeczny zmierzający do:
szerzenia wśród społeczeństwa dorosłego, dzieci i młodzieży znawstwa przyrody i kultury kraju rodzinnego przez wszechstronne poznawanie środowisk, regionów i krain
zaprawiania do samodzielnych badań i współpracy naukowej w tym zakresie
zachowania rodzimych odrębności przyrody i kultury kraju
rozwijania przywiązania do stron rodzinnych oraz pogłębiania czynnej roli obywatela do pracy zawodowo-społecznej, związanej z człowiekiem i ziemią, przede wszystkim wśród najbliższego otoczenia.

Trzy warstwy znaczeniowe krajoznawstwa:
funkcjonalną: działanie zmierzające do wszechstronnego i pełnego poznania kraju lub regionu
instytucjonalną: ruch społeczny dążący do zbierania i popularyzowania wszelkich wiadomości o kraju lub regionie
kulturowo-społeczną: dziedzina kultury obejmująca całokształt działalności poznawczej, sumę wytworzonych nowych wartości wraz z wynikami tej działalności.

Następny Post

Legenda

Legenda to opowieść albo zbiór opowieści o postaci czy postaciach historycznych. Zazwyczaj przekazywana w formie ustnej na długo przed utrwaleniem na piśmie. Legendy opowiadają o mędrcach, świętych, władcach, politykach, wojownikach lub innych popularnych bohaterach. Składają się często z nieprawdopodobnych albo nierealnych motywów. Różnią się od mitów tym, że mają podstawy […]
Stare legendy